BOKA PÅ TELEFON
0418-22 000

OM NARKOS

 

 

Förberedelser

Viktigt att se över ditt allmänna hälsotillstånd.

Vi vill att du tänker igenom följande saker innan du fyller i hälsodeklarationen:

  • Tidigare och nuvarande sjukdomar
  • Tidigare operationer
  • Pågående och under den senaste månaden intagna läkemedel
  • Allergier
  • Tidigare narkoser och eventuella problem i samband med dessa
  • Släktingar som haft problem i samband med narkos
  • Förekomst av blodpropp hos dig själv eller släktingar
  • Aktuell längd och vikt
  • Tandstatus med eventuellt lösa tänder, bryggor och tandställningar
  • Rörelsesjuka (illamående vid resa med bil, båt eller flyg)

Operationsdagen är det viktigt att redovisa symptom på sjukdomar i luftvägarna, exempelvis feber, hosta eller andningsbesvär. Dessa tillstånd kan öka riskerna för komplikationer i samband med narkos.

 

Fasta, piercing i tungan

Det är mycket viktigt att magsäcken är tom inför en narkos. Övre magmunnen avslappas och skyddsreflexerna i svalget försvinner. Innehåll från magsäcken kan därigenom komma upp i halsen och munnen och via luftstrupen ned i lungorna. Maginnehåll innehåller syra som kan ge en allvarlig lunginflammation med frätskador i lungorna.

Olika födoämnen lämnar magsäcken med olika hastighet. Vätska stannar en kortare tid i magsäcken än fast föda och därmed kräver vätska en kortare fastetid. Apelsinjuice, yoghurt och läskedrycker med kolsyra kräver längre fastetid än vatten, äppeljuice och kaffe utan mjölk.

Till fasta räknas även att avhålla sig från rökning, snus, tuggummi, halstabletter etc.

Piercing i tungan skall ovillkorligen avlägsnas innan narkosen då risk annars föreligger för svullnad som kan utgöra ett hot mot den fria luftvägen.

 

Risker med narkos

Med moderna narkosmedel och metoder är riskerna väldigt låga. För det stora flertalet individer är riskerna försumbara. Det är dock viktigt att det gjorts en riskbedömning med ledning av uppgifterna i hälsodeklarationen. Vissa sjukdomstillstånd innebär en ökad risk, t.ex. hjärtsjukdomar, högt blodtryck, kraftig övervikt (fetma). Den rädsla som många upplever inför narkos är oftast ogrundad och kan bero på förlust av kontroll.

Inför en operation på Citadellkliniken är det önskvärt, men inget krav att du är normalviktig. Vi utgår då från ditt BMI, som beräknas utifrån din längd och vikt. Anledningen till detta är att det finns en ökad risk för komplikationer vid kraftig övervikt.

Är man kraftigt överviktig och ändå önskar en operation hos oss, kan vi hjälpa till med planeringen. Du kan boka operationstid och samtidigt hjälper våra koordinatorer till med tips och råd om den viktminskning ni planerar inför din operation. Allt för att du skall få ett resultat som du är riktigt nöjd med.

 

Hur går det till?

Efter alla förberedelser på vårdavdelningen får du inta en liten cocktail med lugnande och smärtstillande läkemedel. Därefter läggs det in en tunn plastslang i ett blodkärl genom ett stick i huden. Oftast väljs ett blodkärl i armvecket eller på handryggen. Till den inlagda slangen ansluts en påse innehållande en saltlösning för att ersätta den vätska du annars skulle ha druckit.

Efter promenad till operationsavdelningen får du lägga dig på rygg på operationsbordet som kan upplevas lite kylslaget och obekvämt. Armarna placeras rakt ut i speciella stöd. Blodtrycksmanschett sätts runt ena armen, små klisterlappar på axlarna för att följa hjärtverksamheten och en liten klämma på ett finger för att följa blodets syresättning. Olika läkemedel tillförs i plastslangen direkt in i blodet och snart somnar du, ibland med en syrgasmask som hålls lätt över ansiktet. När du sover gott sätts ett plaströr genom munnen ned i svalget för att säkerställa fri luftväg under ingreppet.

Under hela operationen finns en narkosläkare eller narkossköterska vid huvudändan och övervakar, mäter och registrerar hjärtfrekvens, hjärtrytm, blodtryck, andningsfrekvens, andetagens volym och innehåll av syrgas och kolsyra (koldioxid) och blodets syremättnad. Eftersom varje patient är unik skräddarsys val av narkosmedel liksom tillförd mängd. Vi använder moderna, kortverkande medel som ges direkt i blodet och med få eller inga  biverkningar som illamående.

Efter avslutat ingrepp stängs tillförseln av narkosmedel av och du flyttas över i din säng, rullas ut till uppvakningsavdelningen där övervakningen fortsätter tills du är helt vaken, vilket kan ta 5-30 minuter. Strax innan du vaknar dras slangen i halsen bort. Efter att ha druckit antingen vatten eller cola rullas du upp till ditt rum på avdelningen där fortsatt övervakning och vid behov tillförsel av smärtstillande medel sker.

 

Har du fler frågor och funderingar kontakta oss gärna på följande mail: narkosdoktor@citadellkliniken.com

Svar inom 1-4 dygn

 

BOKA

För att boka konsultationtid kan du ringa oss på 0418-22 000 eller 
040-30 17 50. Du kan också hitta en tid och boka in dig själv. 

Observera att bokning på webben enbart gäller nybesök.

Välj Konsultationstider
Välj plats
Ange datum
Välj en konsultationstid som passar dig:
Visa fler tider
Tyvärr finns det inga lediga konsultationstider på det angivna datumet.
Fyll i dina uppgifter
Förnamn *
Efternamn *
ÅÅMMDD-XXXX *
E-post *
Telefon *
Meddelande
Bekräfta din bokning*

* Samtliga bekräftade bokningar till plastikkirurg debiteras med 500 kr